Strediská moderného a aktívneho vzdelávania Operačný program vzdelávanie
Žiadateľ:
Gymnázium Martina Hattalu
Celkové výdavky projektu: 110 214,80 €
Požadovaná výška NFP: 110 214,80 €
Trvanie projektu: 18 mesiacov
Umiestnenie projektu: Žilinský kraj
Manažér projektu: Mgr. Jozef Janckulík
Strediská moderného a aktívneho vzdelávania
Kód ITMS:26110130602