Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej

Termínovník súťaží PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 29 September 2015 05:48

Termínovník súťaží 2015/2016 – vydaný IUVENTOU.

 
Maturita v šk. roku 2015/2016 PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 20 September 2015 09:32

Informácie pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským

Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry pre externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS).

Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B2 pre externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS).

Špecifikácia testov z matematiky pre externú časť (EČ) maturitnej skúšky (MS).

 
Rozmiestnenie učební v šk. roku 2015/2016 PDF Tlačiť E-mail
NB
3. poschodie

OU SJL 1   II.C

MS ŠPJ
V.D

OU ŠPJ 3 III.D

OU SJL 3 I.D

OU ŠPJ 1 II.D

OU ŠPJ 2
IV.D

2. poschodie

OU ANJ 2
IV.C

OU ANJ 3 Oktáva

OU DEJ     II.E

MS ANJ

OU ANJ 1 I.C

OU ANJ 4
1. poschodie
Prima
Kvarta

OU GEG  I.A

Sekunda

Tercia

OU SPV 1 
I.E

Prízemie
ESF
OU NEJ 1

OU NEJ 2
IV.A

OU SJL 2
III.C

SB
3. poschodie

OU MAT 4
III.A

OU 3

OU MAT 2
II.A

OU CHE 2 Kvinta
2. poschodie
OU BIO 1
OU CHE 1
OU FYZ 1   I.B
OU BIO 2
1. poschodie

OU BIO 3
III.B

OU MAT 3
II.B

OU MAT 1
IV.B

OU FYZ 2 Sexta
Prízemie
OU INF 1
OU INF 2
1 posch.
OU INF 4
 
Dokumenty PDF Tlačiť E-mail

Legislatíva

Školský zákon

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2015/2016

Školské dokumenty

Dôležité termíny v šk. roku 2015/2016

Tlačivo - Návrh na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy

Vzor - TVVP

Inovovaný Školský vzdelávací program pre štvorročné gymnázium

Inovovaný Školský vzdelávací program pre bilingválne gymnázium

Inovovaný Školský vzdelávací program pre osemročné gymnázium

Školský vzdelávací program ISCED 3A

Školský vzdelávací program ISCED 3A - bilingválne gymnázium

Školský vzdelávací program ISCED 2

Školský vzdelávací program ISCED 3A, Školský vzdelávací program ISCED 3A - bilingválne gymnázium, Školský vzdelávací program ISCED 2 - učebné osnovy a prílohy a prierezové témy v plnom znení sú dostupné k nahliadnutiu u riaditeľa školy.

Školský poriadok s doplnkom

 

Záverečná správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014

 

 

 
Rozhodnutie o udeľovaní štipendií a podmienky ich udeľovania z Universidad de Granada PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 18 Jún 2015 08:34


Algunas consideraciones para tener en cuenta:

  1. El número de becas completas es de 4, como en el curso pasado.
  2. Las solicitudes y documentación se presentan en la secretaría del centro y hasta del 30 de junio deben ser remitidos todos los expedientes de solicitud y la lista priorizada a la Agregaduría
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2

Meniny:

Dnes : Milan
Zajtra : Henrieta
november 2015
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Žiadne udalosti

 STU Strojnícka fakulta

Projekt ESF

Strediská moderného a aktívneho vzdelávania

ITMS: 26110130602

 

Európsky sociálny fond

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

EURÓPSKA ÚNIA

Operčný program vzdelávanie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Moderné vzdelávacie centrá pre podporu premeny a inováciu vzdelávania

Kód výzvy:

OPV-2008/1.1/04-SORO

PrihlásenieUžívateľov online

Máme online 21 hostí