Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej

Návšteva prezidenta SR pána Andreja Kisku na našej škole dňa 8. 10. 2014 PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 12 Október 2014 09:14

Fotogaléria

 
Dokumenty PDF Tlačiť E-mail

Legislatíva

Školský zákon

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Školské dokumenty

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2013/2014

Plán práce na školský rok 2013/2014

Školský vzdelávací program ISCED 3A

Školský vzdelávací program ISCED 3A - bilingválne gymnázium

Školský vzdelávací program ISCED 2

Školský vzdelávací program ISCED 3A, Školský vzdelávací program ISCED 3A - bilingválne gymnázium, Školský vzdelávací program ISCED 2 - učebné osnovy a prílohy a prierezové témy v plnom znení sú dostupné k nahliadnutiu u riaditeľa školy.

Školský poriadok

Doplnok č. 1  Školského poriadku - Zásady prevencie drogovej závislosti a sociálno-patologických javov

Záverečná správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013

 

 

 
Rozhodnutie o udeľovaní štipendií a podmienky ich udeľovania z Universidad de Granada PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 10 Jún 2014 10:34

Dôležité:

 1. Počet udelených štipendii: 4 - ako minulý rok.
 2. Žiadosti a dokumentáciu odovzdávajú študenti na sekretariáte školy a najneskôr do 30. júna  budú doručene do Kancelárie pridelenca všetky žiadosti s dokumentáciou, spolu so zoznamom uchádzačov zostaveným podľa preferencii.
 3. Riaditeľstva spolu s triednymi učiteľmi uchádzačov zoradia zložky podľa preferencií, berúc do úvahy ekonomické pomery a akademické výsledky.
 4. Uchádzači musia požiadať a získat credencial z UNED.
 5. Uchádzači sa do 4. júla 2014 musia zapísať do prijímacieho konania a po prijatí na UGR zapisať sa do 1. ročníka, aby im mohlo byt udelené štipendium.
 6. Pre informácie súvisiace s prijímaním na univerzitu sa obráťte na Servicio de Alumnos.  Tel.: +34 958 240 944 / +34 958 241 553. Fax: +34 958 243 026. Correo-e: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Web: http://serviciodealumnos.ugr.es/
 7. Žiaci odovzdávajú:
  credencial
  Fotokópie výročných vysvedčeni zo všetkých ročníkov
  Fotokópia maturitného vysvedčenia
  Fotokópiu Certifikátu (volante)
  Fotokópiu rodného listu aj s prekladom (nie úradným)
  Fotokópiu preukazu totožnosti
  Originál ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov za rok 2013 od každého zárobkovo činného člena rodiny, s ktorým študent býva
  Čestné prehlásenie o príjmoch na osobu
  Motivačný list

 

 
La informacion necesaria para aquellos estudiantes del ultimo curso de las SS.BB. que estan interesados en estudiar en Espana. PDF Tlačiť E-mail
  
Streda, 28 Máj 2014 09:07

la informacion necesaria para aquellos estudiantes del ultimo curso de las SS.BB. que estan interesados en estudiar en Espana. Os la envío en eslovaco y a continuación también en español:

Para la UNED (credencial con la nota de corte):

 1. vyročné vysvedčenia z posledných dvoch ročníkov + maturitné vysvedčenie v španielskom jazyku
 2. overená fotokópia preukazu totožnosti (overuje sa na konzulárnom oddelení/v kancelárii pridelenca pre vzdelávanie španielskeho veľvyslanectva v Bratislave
 3. bankové potvrdenie o zaplatení správneho poplatku  (86,66 eur)
 4. on-line vyplnená a vytlačená žiadosť zo stránky uned.es (2 exempláre: c.1 a 2, c. 3 si ponecháva študent)

* Pokiaľ je vysvedčenie v slovenskom jazyku, je potrebný jeho úradný preklad do španielskeho jazyka.

Posledná úprava ( Streda, 28 Máj 2014 09:58 )
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2

Meniny:

Dnes : Cecília
Zajtra : Klement
november 2014
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Žiadne udalosti

 STU Strojnícka fakulta

Projekt ESF

Moderné vzdelávacie centrá pre podporu premeny a inovácie vzdelávania

ITMS: 26110130214

Kód výzvy:

OPV-2008/1.1/04-SORO

Európsky sociálny fond

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

EURÓPSKA ÚNIA

Operčný program vzdelávanie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

PrihlásenieUžívateľov online

Máme online 24 hostí